კროკო

бѓ©бѓ•бѓ”бѓњбѓЎ бѓЁбѓ”бѓЎбѓђбѓ®бѓ”бѓ‘

ქართულრრელбѓбѓ– бѓЇбѓ’бѓЈбѓ¤бѓ, бѓ бѓќбѓ›бѓ”бѓљбѓбѓЄ бѓ–бѓ бѓЈбѓњбѓђбѓ•бѓЎ ქართულად бѓ“бѓЈбѓ‘бѓљбѓбѓ бѓ”бѓ‘бѓЈбѓљбѓ бѓ›бѓђбѓ¦бѓђбѓљбѓ бѓ®бѓђбѓ бѓбѓЎбѓ®бѓбѓЎ бѓ¤бѓбѓљбѓ›бѓ”бѓ‘бѓбѓЎ бѓбѓњбѓўбѓ”бѓ бѓњбѓ”бѓўбѓбѓ— бѓЎбѓ бѓЈбѓљбѓбѓђбѓ“ бѓЈбѓ¤бѓђбѓЎбѓќбѓ“ бѓ’бѓђбѓ•бѓ бѓЄбѓ”бѓљбѓ”бѓ‘бѓђбѓ–бѓ”...